Privacybeleid

Bas-creations.com, gevestigd aan Giselbertstraat 34, 5616 CM, Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Giselbertstraat 34, 5616 CM, Eindhoven
Bas de Koning is de functionaris Gegevensbescherming van Bas-creations.com en is te bereiken via info@bas-creations.com.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Bas-creations.com verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die u zelf verstrekt door gebruik te maken van de diensten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam.
  • Bedrijfsnaam.
  • Telefoonnummer.
  • E-mailadres.
  • Gegevens over uw activiteiten op de website.
  • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Bas-creations.com heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bas-creations.com, dan wordt deze informatie onmiddellijk verwijderd.

Met wel doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens verwerkt worden.
Bas-creations.com verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Bas-creations.com neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang uw persoonsgegevens bewaard worden
Bas-creations.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende categorieën persoonsgegevens wordt een bewaartermijn van twee jaar gehanteerd:

  • Persoonsgegevens
  • Personalia
  • Adres

Delen van persoonsgegevens met derden
Bas-creations.com verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan deren als dit nodig is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bas-creations.com gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bas-creations.com en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bas-creations.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, wordt u gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U ontvangt zo snel mogelijk antwoord op uw verzoek.

Bas-creations.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe u persoonsgegevens beveiligd worden
Bas-creations.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bas-creations.com 

 

Contactformulier

Hoe zullen we jouw verhaal in beeld brengen?

BAS Creations - Shield
Deze website maakt gebruik van functionele cookies om je een zo goed mogelijke ervaring te kunnen bieden. Bekijk de privacyverklaring voor meer informatie.